ما گروه نما اندیشان هستیم

شرکت نما اندیشان روشن در سال ۱۳۹۴ کار خود را در ۲ بخش طراحی سایت و بهینه سازی سایت(سئو) شروع کرد.طراحی اپلیکیشن های موبایل نیز از جمله بخش های است که به صورت تخصصی در این شرکت توسعه می یابد.

وبسایت طبیب جو

شرکت نما اندیشان روشن در سال ۱۳۹۴ کار خود را در ۲ بخش طراحی سایت و بهینه سازی سایت(سئو) شروع کرد.طراحی اپلیکیشن های موبایل نیز از جمله بخش های است که به صورت تخصصی در این شرکت توسعه می یابد.

طبیب جو

وبسایت طبیب جو

طراحی و توسعه پلت فرم مشاوره پزشکی طبیب جو با هدف مشاوره تصویری ، صوتی و متنی به بیماران و فروش محصوالت داروخانه آنالین و برگزاری وبینار های مرتبط. همچنین ارتباط با پزشکان خارج از کشور نیز موجود است.

طبیب جو

تکنولوژی های استفاده شده

Call Now Button
×