ما گروه نما اندیشان هستیم

شرکت نما اندیشان روشن در سال ۱۳۹۴ کار خود را در ۲ بخش طراحی سایت و بهینه سازی سایت(سئو) شروع کرد.طراحی اپلیکیشن های موبایل نیز از جمله بخش های است که به صورت تخصصی در این شرکت توسعه می یابد.

وبسایت شیمی بان

شرکت نما اندیشان روشن در سال ۱۳۹۴ کار خود را در ۲ بخش طراحی سایت و بهینه سازی سایت(سئو) شروع کرد.طراحی اپلیکیشن های موبایل نیز از جمله بخش های است که به صورت تخصصی در این شرکت توسعه می یابد.

شیمی بان

طراحی و توسعه پلت فرم مشاوره پزشکی طبیب جو با هدف مشاوره تصویری ، صوتی و متنی به بیماران و فروش محصوالت داروخانه آنالین و برگزاری وبینار های مرتبط. همچنین ارتباط با پزشکان خارج از کشور نیز موجود است.

شیمی بان

تکنولوژی های استفاده شده

Call Now Button
×